logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Jiřina Žertová cv

Jiřina Žertová (14.7. 1932 Praha )Jiřina Žertová (14.7. 1932 Praha )


1947 – 1950 Grafická škola Praha
1950 – 1955 VŠUP ateliér peof. Josefa Kaplickéh
1956 – dnes Samostatná výtarnice

Jiřina Žertová se narodila v Praze, kde přes odpor otce rovněž vystudovalagrafickou školu. Její tvrdohlavost ve  směřování na uměleckou dráhu můžeme dnes po létech hodnotit jako  velké štěstí československého a českého sklářství. Ve studiu pokračovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru profesora Josefa Kaplického, její diplomovou prací byla malovaná vitráž. Nástup Jiřiny Žertové po absolutoriu v roce 1955 na dráhu samostatné výtvarnice byl velkolepý, již v roce 1957 získala stříbrnou medaily Milánského Trienále v roce 1957. V témže roce také poprvé vzoruje ve sklárně uměleckých řemesel ve Škrdlovicích. Ve spolupráci se sklářským mistrem Janem Beránkem vytvořila paní Žertová od konce padesátých do počátku sedmdesátých let ohromné množství nádherných a osobitých návrhů. S postupem času se Jiřina Žertová stále více věnuje své ateliérovétvorbě skleněných objektů, spolupracuje se sklárnou v v Novém Boru a sklářským mistrem F. Danielkou a sklárnou v Chřibské s mistry Kučerou a Malovaníkem. 

Ateliérové sklářské tvorbě se paní Žertoová věnuje dodnes, žije a tvoří v Praze.
Přejme jí, a tím i českému sklářství stálé a pevné zdraví.

NjJhYjY2N