logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Jozef Soukup

Jozef Soukup ( 6.7.1919 Předpeře u Turnova, + 2004 Praha )

1933 – 1937 Odborná škola pro broušení drahých kamenů Turnov
1937 – 1941 Uměleckoprůmyslová škola Praha 
1937 – 1944 Uměleckoprůmyslová škola Praha aspirantira
1945 – 1946 Svobodný umělec, broušení kamenů
1947 – 1950 Studium na akademii v Paříži
1950 – 1962 VŠUP Praha asistent prof. K. Štipla
1963 – 1973 VŠUP docent atelieru Stanislava Libenkého
1974 – 1977 VŠUP – ateliér tvarování užitkových předmětů
1977 - 1985 VŠUP – profesor atelieru Sklo, šperk, glyptika

Jozef Soukup se narodil Předpeřích u Turnova, v Turnově také vystudoval Odbornou školu pro pro broušení drahých kamenů u profesora Karla Tučka.V letech 1937 – 1941 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Františka Kysely a profesora Karla Štipla. Studium si prodloužil aspiranturou až do uzavření školy v důsledky válečných událostí na podzim roku 1944. 
Poté krátce pracoval jako svobodný umělec a věnoval se převážně broušení kamenů. V roce 1947 odjel do Paříže, kde s přerušením 1948-49 studoval na akademii až do roku 1950 u profesora Favrata. Od té doby je jeho život spjat s pražskou Vysokou školou uměleckoprůmyslovou. Až do odchodu profesora Karla Štipla byl jeho asistentem, potom docentem v ateliéru Stanislava Libenského, v letech 1974 – 1977 vedl společně s docentem B. Hanákem ateliír tvarování užitkových předmětů a v roce 1997 byl jmenován profesorem ateliéru – Sklo, šperk, glyptika. 
Během své pedagogcké dráhy ovlivnil Jozef Soukup řadu budoucích velkýchsklářských výtvarníků. I když se převážně věnoval ateliérové tvorbě a práci brusičské a rytecké,  považuji ho za nutné jmenovat pro jeho pedagogický přínos průmyslovému sklářskému designu. ¨

YWY1OTM5O