logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Petr Hora

Petr Hora (* Brno 12.4. 1949)

 

1965 – 1967      Sklářská škola Chlum u Třeboně

1967 – 1971      Odborná škola sklářská v Železném Brodě

1971 – 1987      Sklárna Škrdlovice, řada profesí

1987 – 1991      Ředitel sklárny Škrdlovice

1992                   Samostatný sklářský výtvarník ve vlastním studiu

 

Po studiích na sklářské škole v Chlumu u Třeboně pokračoval Petr Hora ve

studiu Odborné školy sklářské v Železném Brodě, kde studoval hutní

zpracování skla. Jeho učiteli byli výtvarníci Jan Černý, Pavel Ježek a

Ivo Burian. Po absolvování nastoupil v roce 1971do sklárny ve Škrdlovicích,

kde vykonával řadu profesí – sklářského výtvarníka, technika, huťmistra až

nakonec se stal vedoucím výroby.

 

Po odchodu Jaroslava Svobody do Prahy se Hora stává ředitelem

škrdlovické sklárny, kterou vedl až do restituce k původnímu majiteli

– rodině Beránků v roce 1991.

 

Vedle vzorování pro škrdlovickou sklárnu se Petr Hora věnoval vytváření

skleněných objektů a soch.

MzQzMjky