logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Josef Michal Hospodka (*21.1. 1923 , + 8.1. 1989 )

Josef Michael Hospodka se narodil 21.1. 1923 ve Švihově. V letech 1938-1940 absolvoval Státní grafickou školu v Praze a ve studiu pokračoval na Uměleckoprůmyslové škole v ateliéru prof. J. Holečka v letech 1940 - 1945. Poté byl do až do roku 1952 pedagogem na odborné sklářské škole v Novém Boru kde vedl oddělení broušeného skla. V pedagogické dráze Hospodka pokračoval ve školní sklářské huii v Chřibské, kde vedl v první polovině padesátých let sobotní sklářské kroužky, v nichž byly pod Hospodkovým vedením vyvzorovány základní kolekce chřibského hutního skla v známé podobě. Výroba hutně tvarovaného skla se ale v Chřibské naplno rozběhla až v roce 1956, kdy byla zprovozněna nová čtyřpánvová pec.

V roce 1958 se stává Josef Hospodka vedoucím návrhářem národního podniku Borské sklo, v letech 1960 – 1964 pak ředitelem tohoto podniku. V letech 1970 – 1985 jbyl Hospodka ředitelem Střední průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Potom až do své smrti v lednu 1989 byl výtvarníkem chřibského závodu Crystalexu Nový Bor.

V literatuře a na webových stránkách, stejně jako v muzeu v Novém Boru či Galerii v Pardubicích jsou vystavovány ohromné, barevné Hospodkovy vázy z přelomu šedesátých let, které se dočkaly uznání a mezinárodních ocenění, ovšem nikdy nebyly ve věštím měřítku vyráběny – Obr.1 a Obr. 2.

Jiné Hospodkovy návrhy (Obrázky 3 – 5) byly však tolikrát reprodukovány a rozmělňovány do různých tvarových a barevných variant až to až doby nedávné, že když mluvíme o „hutním skle“ každému se vybaví právě a jen tento typ výrobku. Méně známé jsou vázy z geometrickýmy vzory ze vzduchových bublinek, které Hospodka navrhnul ve spolupráci se sklářským mistrem Václavem Šlajerem v polovině šedesátých let (Obr. 6 – Obr. 8).

Méně známé jsou Hospodkovy podmalby na skle. Svoji první podmalbu vytvořil již v r.1940, ale více se touto technikou začal zabývat teprve v 60. letech. Jednu z nich můžeme shlédnout ve vstupním prostoru do stálé expozice Sklářského muzea v Novém Boru.

 

 


Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Y2I0N2E