logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Pavel Hlava

Pavel Hlava (*25.6. 1924 Semily, +22.2. 2003 Praha)
1939 – 1942  Střední odborná škola sklářská v Železném Brodě, oddělení řezaného skla prof. Medka
1943 – 1948  VŠUP Praha, ateliér prof. K. Štipla
1949 – 1952  Pracuje jako rytec a řezač skla
1952 – 1956  Externí spolupráce s Ústředním výtvarným střediskem pro průmysl skla a keramiky
1957 – 1958  Zaměstnanec Ústředního výtvarného střediska pro průmysl skla a keramiky
1959 – 1985  Výtvarník Ústavu bytové a oděvní kultury ÚBOK
1989 – 2003  Nezávislý umělec

Pavel Hlava se narodil v Semilech 25.6 1924.

V prvních válečných letech studoval odbornou školu sklářskou v Železném Brodě v oddělení rytého a řezaného skla prof. Božetěcha Medka (1909 – 2005). V průběhu studia byl na praxi ve sklárnách Inwald v Poděbradech u J. Vélého v Železném Brodě. Pak pokračoval ve studiu na Umělecko-průmyslové škole v Praze, v ateliéruprof. Karla Štipla. Školu ukončil v roce 1948 a nějaký čas působil na „volné noze“. Jako výborný rytec navrhl a provedl několik větších řezanýchprací s figurální tématikou. Od roku 1952 externě spolupracoval s Ústředním výtvarným střediskem proprůmysl skla a keramiky, pro které vytvořil řadu návrhů na broušené, leptané i lisované sklo. V roce 1957 se stává zaměstnancem Ústředního výtvarného střediska, které přechází v roce 1959 do Ústředí bytové a oděvní kultury (ÚBOK), kde působí až do roku 1985. 
V letech 1957 – 1959 se Hlava stále věnuje broušenému a řezanému sklu, podílel se i na váze pro belgického krále v roce 1958. V letech 1957 – 1960 vytvořil kolekci masivních váz z barevné či barevně vrstvené skloviny jednoduchých tvarů, z nichž některé byly zařazeny do výroby n.p. Karlovarské sklo (Moser). Koncem padesátých let začíná spolupracovat se sklárnou Českého křišťálu n.p. ve Včelničce, kde vytváří první kolekci váz z granátového skla s vnitřními vpichy. Počátkem šedesátých let experimentuje za spolupráce s doc. Špačkem se zatavenými kousky stříbra a mědi v n.p. Borské sklo. V roce 1964 začíná Hlava využívá technologie foukání skla do drátěné formy a ve spolupráci se sklářským mistrem Rozinkem vytváří řadu skleněných plastik. Souběžně vytváří kolekci skla se zataveným stříbrem pro sériovou výrobu v n.p. Borské sklo. Počátkem sedmdesátých let Hlava navrhuje několik souborů odlivek pro plnoautomatickou výrobu pro Crystalex (soubory Gina, Elisabeth, Ideal, a Isabella).Pavel Hlava dlouhá léta pracoval i jako předseda výtvarné rady škrdlovickésklárny. 
Dílo Pavla Hlavy je ohromné co do množství i kvality. Za svá díla získal celou řadu ocenění, zúčastnil se bezpočtu výstav a jeho jméno se stalo světově proslulým. Jeho návrhy jsou sběratelsky vysoko ceněny.

YmQ4MGV