logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Miloslava Svobodová Wyckmans

Miloslava Svobodová Wyckmans (* 27.8.1936 Jičín,+ 8.2.2005 Mechelen )

1951 - 1955 Střední odborná škola šperkařská, Turnov

1955 - 1961 VŠUP Praha

Miloslava Svobodová-Wyckmans absolvovala na Uměleckoprůmyslové
škole šperkařské v Turnově v severních Čechách a následně (v letech 1955
–1961) studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora
Karla Štipla a docenta Václava Plátka.

Po ukončení studia byla jmenována vedoucí výtvarnicí sklářské huti
Škrdlovice na Moravě. V roce 1966 podnikla dlouhou studijní cestu, během
níž navštívila Belgii a Nizozemí, což zcela změnilo její život.
Při návštěvě sklárny ve Val-Saint-Lambert a Leerdam potkala svého
budoucího manžela Jana Wyckmanse. Miloslava Svobodová se sice vrátila
do Československa, ale po krátké době se provdala a odešla za manželem
do Belgie.

NTIwZD