logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
František Pečený

František Pečený (* 8.7. 1920 Bratřejov,  +10.12. 1977 Heřmanova Huť )

1963 – 1939 Průmyslová škola sklářská v Železném Brodě
1939 – 1943 Umělecko-průmyslová škola Praha atelier prof. Františka Kysely a  prof. Josefa Nováka
1945 – 1947 Porcelánka v Teplicích
1947 – 1977 Výtvarník Heřmanovy hutě

Jméno Františka Pečeného zůstane navždy spojeno s lisovaným sklem a s Heřmanovou hutí u Plzně. Po absolvování umělecko-průmyslové školy a krátkém působění v teplické porcelánce v roce 1947 Pečený natrvalo zakotvil jako stálý výtvarník Heřmanovy hutě, kde se již v roce 1947 uvedlstolním souborem „Halifax“ (vzor 19612). Pečený patří do statrší generace výtvarníků koncernu Sklo Union (dříve OBAS), mezi které řadíme předevšímRudolfa Schröttera, Václava Hanuše, Miloše Filipa,  Jozefa Soukupa, Jiřího Zejmona a Františka Zemka. Tito výtvarníci se z počátku nesměle začínali odpoutávat od zavedeného tradičního pojetí lisovaného skla jako levné napodobeniny skla broušeného, aby později velmi razantně vtiskli československému lisovanému sklu jeho specifickou a nezaměnitelnou podobu.

Pečeného sklo patří dnes mezi vděčné sběratelské objekty a zkompletovatsbírku Pečeného návrhů, by stálo zřejmě nemalé úsilí. Vždyť za 30 let jeho pilné tvůrčí práce Sklo Union realizoval na 180 jeho návrhů.

OTVjMmQwZ