logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Ivana Šrámková
Ivana Šrámková, akad.mal.
narozena 20. listopadu 1960 v Liberci, Československo

1976-1980 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
1981-1987 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, ateliér prof. Stanislava Libeňského

vybrané veřejné sbírky / selected collections
Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha,
Národní galerie, grafická sbírka, Praha
Severočeské muzeum, Liberec
Victoria and Albert Museum, London, Great Britain
Corning Museum of Glass, Corning, USA
Museum of Modem Art, Lausanne, Switzerland
Ulster Museum, Belfast, Ireland
Museum města Pardubice, Pardubicestudovala nejdříve Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, poté ateliér skla u prof. Stanislava Libenského na VŠUP v Praze, kde v roce 1987 absolvovala. Autorka patří k postmoderní generaci sklářů nastupující kolem roku 1990, pro kterou byl charakteristický sklon k experimentování, ironii a výraznému individuálnímu přístupu. Ivana Šrámková pracovala především technikou malby na sklo, kterou často kombinovala s foukáním a dalšími postupy. Později přešla k tavené plastice, kterou ale zbavila oficiality a monumentality. Prosté a obyčejné náměty modelovala s hravostí a vtipem, častým tématem byla stylizovaná lidská či zvířecí figura. V poslední době se věnuje motivu ptáků, a to opět technikou tavení. Autorka vtipně kombinuje sklo s přírodními materiály, zobáky tvoří drobné oblázky či dřevo, nohy či oči jsou z kovu nebo i z jiných materiálů. Její tvorbu lze charakterizovat jako radostnou, hravou a provokativní.

NGM0MDg