logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Josef Švarc 

 Josef Švarc (6. 7. 1928 - 3.10. 2016 )

se narodil roku 1928 ve Světlé nad Sázavou. V letech 1942 až 1945 se učil brusičem skla u firmy K. Bačík v Karlově ve Světlé. V letech 1945 až 1949 studoval na sklářské škole v Kamenickém Šenově. Po studiu začal pracovat v Borokrystalu jako rytec skla a vytvořil několik význačných rytin např. sv. Václav, sv. Jiří, Madona, ale zejména světoznámou Potopu.

Od roku 1953 do roku 1965 pracoval na celé řadě dalších rytin, již jako zaměstnanec Skláren Bohemia ve Františkodole. Jsou to například reliéfní rytiny Baletky, Rusalky, Pstruh, Národní muzeum, Hradčany, Kobylka nebo Traviny.

Kolem roku 1965 se rytiny s rostlinnými motivy mění pozvolna na kamenorytiny a následně na broušené dekory. Nejznámější jsou náměty bodláků, klasů, řebříčku, lupiny, růže. Ty se stále brusičsky zdokonalují, doplňují a rozvíjejí až do roku 1990.

Jako zaměstnanec Skláren Bohemia byl svými výtvarnými pracemi zastoupen na mnoha výstavách po celém světě. Například úspěšné Expo 58 v Bruselu, rytina Komenský, Expo 67 v Montrealu, sada prstenců, spolupráce s Corning muzeem v USA, zastoupení ve firmě Meiwa v Osace i Tokiu, Quality Crystal v Torontu a mnoho dalších.

Od roku 1981 pracoval jako výtvarník ve svobodném povolání. V roce 1989 odešel do důchodu.
Josef Varc zemřel dne 3. října 2016 ve Světlé nad Sázavou.

MWJmZWMwM