logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
František Burant

František Burant (13. února 1924 Železná u Berouna – 17. července 2001 Praha) byl český sklář a grafik.

Životopis
Za války pracoval jako úředník v pivovaru nebo dělník ve slévárně a textilce. Až po válce mohl vystudovat Státní grafickou školu a VŠUP v Praze (prof. Kaplický). Na VŠUP působil jako asistent pro obor sklářského výtvarnictví 1951-1960, v roce 1967 se s rodinou přestěhoval do Prahy, od roku 1969 se stal docentem na VŠUP, pověřen vedením figurálního a všeobecného kreslení pro plastické obory a od r. 1982 profesorem, pověřen vedením figurálního kreslení pro plastické obory. Kromě sklářské tvorby se věnoval grafice a ilustracím.

Byl členem skupiny UB 12 (původně nazývané 14 UB podle počtu členů) společně s těmito osobnostmi: Václav Bartovský, Václav Boštík, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Jiří John, Stanislav Kolíbal, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková, Vlasta Prachatická, Oldřich Smutný, Adriena Šimotová, Alois Vitík a Jiří Šetlík. Roku 1962 se přidala Alena Kučerová a o dva roky později Jaromír Zemina.

Jádro budoucí skupiny se začalo formovat již v 50. letech 20. století kolem Václava Bartovského. Tvořil je okruh výtvarníků a výtvarnic, kteří studovali na VŠUP, jako Mrázek, Jiří John, Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická.

Druhou klíčovou osobností stojící u zrodu UB 12 byl Václav Boštík, v jehož ateliéru se v roce 1953 konala výstava děl Stanislava Kolíbala, Jiřího Mrázka, Daisy Mrázkové, Jiřího Johna a Adrieny Šimotové. Prvním veřejným vystoupením ještě před ustavením skupiny byla výstava v Alšově síni roku 1957, které se zúčastnili Burant, Kolíbal, Prachatická, John a Šimotová. V té době však byla skupina ještě stále součástí SČVU. Osamostatnila se až v roce 1961.), později SČUG Hollar a SVU Mánes.

Jeho díla jsou ve sbírkách NG Praha, GHMP, v krajských GVU aj.[1] Uměleckoprůmyslové museum v Praze a v zahraničí (ve Švýcarsku, Rakousku, Polsku, Velké Británii, Německu, Švédsku, Indii a dalších zemích).


zdroj: wikipedie

NDQ4OTZl