logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Karol Hološko

1912   -  1978 

sklársky dizajnér
Sklárne Lednické Rovne

Karol Hološko je prvým z radu výrazných dizajnérskych osobností nielen v sklárňach v Lednických Rovniach, ale v slovenskom dizajne vôbec. Od jeho pôsobenia sa datuje sústavný rast úrovne dizajnu ako súčasť kvalitnej produkcie skla z Lednických Rovní.
Jeho príchod do fabriky v roku 1947 znamenal zmenu v prístupe k dizajnu. Mal vtedy za sebou 12-ročné úspešné pôsobenie v návrhárskom oddelení argentínskej sklárne Cristalerias Rigolleau, aj štúdium figurálnej kresby a maľby na Escuela de Bellas Artes v Buenos Aires. Ako vedúci návrhárskeho oddelenia sa od začiatku snažil o uplatnenie svojich aktuálnych poznatkov o trendoch súdobého skla. Znamenalo to odklon od dekoratívnosti tradičného rovnianskeho skla a tvarových archaizmov. Hološko dospel k jednoduchým funkčným tvarom tenkostennej kalíškoviny s elegantnou obrysovou líniou, v ktorej vyniká krehkosť skla. Po vynájdení technológie ťahanej nohy v roku 1959 sa ešte zvýraznila subtílnosť a estetický účinok jeho nápojového skla. V šesťdesiatych rokoch vytváral aj vázy, misy a misky z farebného skla s jednoduchými geometrickými tvarmi a experimentoval. Po roku 1964 sa jeho tvaroslovie mení – prichádza s robustnejšou podobou pohárov s masívnymi a nízkymi stopkami. V posledných rokoch svojej dizajnérskej práce sa vracal aj k variantom tenkostenných riešení nápojových súprav. Hološkova tvorba však obsiahla aj iné techniky, nielen fúkanie – hoci menej početné –, a to hutnícky tvarované dekoratívne vázy a misy, taniere a fľaše. Príležitostne používal aj leptaný a rytý dekór s figurálnymi motívmi na valcovitých vázach.

Karol Hološko vykonal v Lednických Rovniach mimoriadnu prácu ako zakladateľ a vedúci výtvarno-technického strediska, a to od roku 1957 až do svojho odchodu v roku 1971. Vytvoril vlastne prvý prototyp dizajnérskeho firemného pracoviska, ktoré kontinuálne zabezpečovalo inovácie produkcie, aplikovalo technologické vymoženosti a posúvalo ich hranice. Strávil v tejto fabrike 25 rokov v každodennom kontakte s výrobou, dokonale poznal špecifiká sklárskej technológie a vedel ich efektívne využiť. Okrem domácich ocenení získal mimoriadny Diploma de Honor na výstave v Sklárskom múzeu v Corningu (USA) v roku 1959 a striebornú medailu na medzinárodnom veľtrhu Exempla v Mníchove roku 1972.

Adriena Pekárová

zdroj:
https://100.scd.sk/detail/2351_Karol-Holosko

YWMyZTRkO