logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Karel Rybáček

Karel Rybáček (1931-2006) 


Karel Rybáček vystudoval sklářskou školu v Novém Boru v oddělení malování a leptání skla a dále VŠUP v oddělení monumentální malby a skla u prof. J. Kaplického. Od roku 1960 pracoval jako vedoucí výtvarník oddělení malování a leptání skla na sklářské škole v Kamenickém Šenově. Až do roku 1990 se věnoval pedagogické činnosti. Vychoval mnoho dnes již známých sklářských odborníků a výtvarníků. V roce 1990 se stal ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. V roce 1997 odešel Karel Rybáček do důchodu, ale i nadále spolupracoval se školou a pomáhal s přípravami výstav a symposií.

V letech působení pana Karla Rybáčka ve funkci ředitele školy zde došlo k velikým změnám. Pan Karel Rybáček naplánoval rozsáhlou přestavbu školy, kterou dotáhl do úspěšného konce. Přestavba propojila pomocí tunelu všechny tři školní budovy a vytvořila nové prostory pro vystavování žákovských prací. Vznikly také nové šatny pro studenty, kabinety pro učitele a nové půdní ateliéry s fotoateliérem. Byla také vytvořena nová moderní dílna pro práci nad kahanem pro doplňkovou výuku.

V roce 2006 proběhly na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově oslavy 150. let založení školy. Karel Rybáček byl čestným předsedou přípravného výboru oslav a aktivně se podílel na jejich organizaci. Bohužel právě v den oslav pan Karel Rybáček náhle zemřel. 

YzA2MTE3ND