logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Martin Velíšek

* Duchcov 1963

Martin Velíšek absolvoval v roce 1989 na VŠUP v Praze v ateliéru prof. Stanislava Libenského. Společně s Michalem Machatem, Ivanou Mašitovou a Ivanou Šrámkovou patřil do skupiny mladých umělců, kteří se začali v 80. letech 20. století věnovat malbě na skle a dali této disciplíně nový obsah. Autor své objekty pokrýval energickou malbou plnou ironických figur a provokativních námětů.

ZTU1ZTY