logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Časopis Sklář a keramik
 
 
Vážení přátelé,
 
odborný časopis pro průmysl skla a keramiky Sklář a keramik je v současné době jediným tradičním médiem na českém trhu, které pravidelně přináší aktuální a zajímavé informace o dění v oboru doma i v zahraničí  (vychází již 61 let, počítáme-li jeho předchůdce Sklářské rozhledy pak dokonce 86). Pro svou odbornost je též zařazen
do aktuálního seznamu neimpaktovaných recenzovaných časopisů. Od letošního roku navíc došlo k zásadní grafické modernizaci  podoby časopisu a tematickému rozšíření jeho obsahu. Užitečný může jistě být nejen technickým profesím a institucím, ale též knihovnám, školám,  obchodníkům, výtvarníkům, designérům, historikům, archeologům, sběratelům nebo laickým zájemcům o sklo a keramiku 
 
Časopis Sklář a keramik bude v letošním roce vycházet jako dvouměsíčník v rozsahu nejméně 48 stran v nákladu 600 ks.
Protože není ve  volné distribuci, lze jej jako nečlen České sklářské společnosti získat pouze předplatným ve výši 800 Kč (kontakt: redaktorka Ing. Miroslava Kohlíčková, MiroslavaKohlickova@seznam.cz, tel. 417 576 236). Členové české sklářské společnosti získávají časopis v rámci členského příspěvku zdarma.
 
Sklář a keramik je též jediným tradičním médiem na českém trhu, jehož pomocí lze oslovit nové komerční partnery v oboru. V případě zájmu o inzerci
kontaktujte prosím inzertní agentku časopisu Ing. Gretu Novákovou (g.novakova@volny.cz, tel. 417 576 155, mobil 603 223 768) nebo přímo redakci časopisu.
 
Informace o ceníku inzerce, výši členských příspěvků a další kontakty naleznete v ukázce prvního čísla letošního ročníku Skláře a keramika,
které je ve formátu PDF přílohou mailu.
 
Přeji hezký den
 
PhDr. Petr Nový
Vedoucí vydavatelství a editor
SNP 21, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel. 724 397 365NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgdotaz imgRusnák Peter img11.10.2014 07:22
Y2ZiMWJmY