logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Znovu k aukci Sýpka


Robertem jsem byl vyzván k odpovědi.

Ano, jsou věci v aukci, které lze
zlepšit a určitě se všichni budeme snažit aby se realizovali.Jenom to chce trochu času a správnou volbu jednotlivých kroků. Všichni, kteří se podílejí na aukci si přejí nejen správné určení jednotlivých položek, určení té správné ceny, ale i komerční úspěch. To je nad slunce jasnější.

Robertovu kritiku na
rozdíl od Jindrovi chápu jako konstruktivně pozitivní, což je vždy pro práci daleko větší hnací síla. I když dnes je velmi moderní říci věci negativně než pozitivně, ono totiž negativum zaujme čtenáře daleko více. Na začátku byla snaha přiblížit české sklo sběratelům a milovníkům krásných věcí.České moderní sklo bylo jediným článkem v celé mozaice uměleckých předmětů,kterému nebyla věnována péče, jakou si zaslouží.

Tuto situaci se snažíme změnit ku prospěchu českého skla.Ne vždy a všechno
se samozřejmě podaří, což je pochopitelné. Jenom blb, který nic nedělá se nedopouští chyb, ale rád se přidá ke kritice. Především jde o dostupnost materiálů, v tom je opravdu nenahraditelná práce Jindry, který nezištně vše uveřejňuje na svých stránkách a umožňuje doslova bádat.

Ale i to je málo. Proto i spolupracujeme s dr.Langhamerem,
který se celý svůj plodný život věnuje mapování celé problematiky skla a budiž veleben,že ve svém volném čase se spolupodílí i na určení jednotlivých věcí do aukcí. Není to jenom toto, ale vypsat vše, tak už by se na stránky čs.skla nic jiného nevešlo. Hledáme i ve starých archiváliích , ptáme se, jezdíme, zjišťujeme, ale ne vždy úspěšně.

Určitě by bylo jednodušší a pro nás efektivnější, prodávat v zahraničí a tvářit se, že vázy od Lipského jsou Hlava jako například na ebay. Uvádím to pouze jako příklad.
Ale ono platí co řekl Benjamin Franklin- "Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě."

Jsou dvě možnosti, buď pracovat dále a možná i vytvořit rovnocennou
protiváhu k aukcím obrazů, soch, nábytku a designu anebo umřít v nevědomosti. Za sebe mohu říci jenom tolik:
"Toho bohdá nebude,
aby český král z boje utíkal".

Předpokládám,
že všichni chápou, že jsem tuto větu použil jako volné zpracování slov Jana
Lucemburského. Prostě- nabrušte svá pera, na jaře 2012 bude zase co kritizovat.

Jiří Viehmann 29. 10. 2011


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

MGExYzg1MG