logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Lednické Rovně

Od slovenského kolegy jsem dostal zajímavý dopis, myslím i pro všechny příznivce československého skla, a panu Dušanovi se omlovám, za opožděnou publikaci, která vznikla díky chaosu v mém mail boxu a možná i hlavě.

Naučme se Lednické Rovně vyslovovat správně!


Dobrý den pane Pařík. Nevím zda si na mne ještě spomenete- psali jsme si  někdy v prosinci roku 2009. Jmenuji se Dušan Pelúch. Jsem amatérský sběratel  starého, převážně nápojového skla a zajímám se o historii sklářství v našem
okolí. Psali jsme si....

Ale nyní k věci, proč Vám píši. V odborné  literatuře o skle se často uvádí název slovenské obce v niž je významná
sklárna.

A četl jsem to i na stránkách Vašeho: Československého skla. Např.  článek z 21.3.2012 s názvem: Nazdravie! Na dizajn!  Pochopitelně nejde o  slovo Design- dizajn, tam jde o vyslovnost tohoto slova. Jde mi o přeložení  názvu obce Lednické Rovne do češtiny. Všichni to překládaji jako: Lednické  Rovné. Jiný tvar: V Lednickém Rovném. Ja jsem chodil do školy na Slovensku a  tak se mi ten překlad zdá nesmyslný. Napsal jsem proto  dopis E-mailem  odborníkům  do národní knihovny ČR a požádal je o vyjádření . Svůj E-mail  Vám přeposílám.  Můžete případně tuto informaci sdělit prostřednictvím  Vašich stránek kolegům - sběratelům.

Zdravim Vás a přeji hezký den-Dušan.

Dobrý den,
informaci ohledně toho, jaká je ustálená (či dokonce kodifikovaná) česká  podoba místního jména Lednické Rovne jsme nikde nenašli. K pravidlům používání slovenských místních jmen v češtině doporučujeme ovšem článek Aleny  Polívkové Slovenská místní jména v českém kontextu, který vyšel v časopise Naše řeč  a je volně dostupný na adrese http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6476.

I  na základě tohoto článku se domníváme, že máte pravdu a tvar Lednické Rovné/  v Lednickém Rovném je skutečně zkomoleninou.

Jak píše Polívková, „Cizí vlastní jména (tzn. i místní jména) mají v  kontextu českého nebo slovenského jazyka (jako i mnohých jiných kulturních jazyků)  povahu tzv. lexikálních citátů, tj. zachovávají co nejvěrněji původní podobu,
kterou mají ve svém mateřském jazyku“, a tak při používání slovenských místních
jmen v  češtině je vhodné volit základní podobu, která existuje ve spisovné  slovenštině.

V zvláštních případech je možné použít i počeštěnou podobu názvu, od  tohoto postupu se však současně (nejen v případě slovenských místních jmen)  opouští.

Není tedy třeba základní tvar „Lednické Rovne“ nijak počešťovat.  V ústním projevu by se přitom měla respektovat i pravidla slovenské výslovnosti, a  tak v případě Vámi zmíněného názvu by se jeho základní nominativní tvar v  češtině měl důsledně vyslovovat „Lednické Rovně“.

Při skloňování slovenských místních jmen ostupujeme podle českých skloňovacích pravidel, a tak používáme zásadně
české kncovky, jež volíme podle analogie mezi českými a slovenskými vzory.

Skutečně y tedy byl správný tvar, který navrhujete, a to „v Lednických Rovních“.

Zdroj:

Polívkova, A.: Slovenská místní jména v českém kontextu. In: Naše řeč.  Roč. 67 1984), č. 4.

S pozdravem

Marta Slačálková Harasimowicz
Oddělení referenčních a meziknihovních služeb
NK ČR


www.lednickerovne.sk


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

NjMzND