logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Pavel Ježek

Pavel Ježek (*7.1. 1938 Praha, +1.9. 1999 Malá Skála )

 

1953 – 1957  Odborná škola slářská Železný Brod

1958 – 1960  Školní huť závodu Železnobrodské sklo

1961 – 1967  VŠUP Praha

1967 – 1968  Zaměstnanec n.p. Železnobrodské sklo

1968 – 1990  Odborná škola sklářská železný Brod, vedoucí oddělení hutního skla

1990 – 1999  Ředitel sklářské školy v Železném Brodě

 

 

Pavel Ježek vystudoval Odbornou školu sklářskou v Železném Brodě

pod vedebním profesorů Jaroslava Brychty, Miloslava Klingera a dílenského

mistra Ladislava Ouhrabky. Po absolvování krátce pracoval v školním

závodě n.p. Železný Brod, kde se zdokonalil v hutním zpracování skla.

V roce 1960 úspěšně absolvoval zkoušky na Vysokou školu

uměleckoprůmyslovou  a od roku 1961 získal podnikové stipendium 

Železnobrodských skláren na VŠUP. Studoval nejprve sochařství v

ateliéru prof. Josefa Malejovského, poté rok studoval sklářskou tvorbu

u docenta Václava Plátka a v letech 1963 – 1967 pokračoval ve studiu

ve sklářkém ateliéru prof. Stanislava Libenského. Po absolvování školy

nastoupil do mateřslkého závodu Železnobrodské sklo a v roce 1968

vyhrál konkurz na místo vedoucího oddělení hutního skla na Střední

odborné škole sklářské v Železném Brodě.

 

Od roku 1990 až do své smrti byl pak Pavel Ježek ředitelem této školy.

Kromě osobitých vzorů užitného hutního skla Pavel Ježek navrhoval i

skleněné prvky pro architekturu (skleněná stěna v podniku Rakona

Rakovník) a vitráže a proslavil se i svými skleněnými plastikami.

 

YmRkZTdkO