logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


» I - J
Ladislav Ježek (*1930)

Učil se brusičem skla, studoval na SOŠ sklářské v Železném Brodě u rytce skla prof. B. Medka (1945-1948) a na VŠUP u prof. K. Štipla (1950-1956). Jako státní závěrečnou práci vytvořil čtyřmetrový reliéf „Děti“ pro základní školu v Loučkách (1955). Byl rytcem u firmy Jaroslav Vele v Železném Brodě (1948-1950) a rytcem-výtvarníkem Železnobrodského skla v Železném Brodě (1957-1990). V 60. letech prováděl rytiny přednostně podle návrhů J. Tocksteina, v 70. a 80. letech podle návrhů vlastních. V tvorbě převládaly figurální motivy a portréty. Jeho práce jsou ve sbírkách skla po celém světě. Žije v Železném Brodě.

Zdroj: Legenda o českém skle

ZGJmY