logo    Československé sklo  Czechoslovakian Glass  Mistři českého skla - Czech Glass Masters 

Obsah


»
Antonie Jankovcová

Antonie Jankovcová (* 6.11.1943 Levínská Olešnice)
 
Antonie Jankovcová se narodila se v roce 1943. Vystudovala střední sklářskou školu v Železném Brodě a VŠUP v Praze v ateliéru prof. Stanislava Libenského a doc. Václava Plátka.

Po studiích pracovala jako designérka skla ve Výzkumném ústavu skla v Novém Boru.Typickými pro její individuální autorskou tvorbu se staly skleněné závěsné obrazy na opaktním skle. Jejich technologii vyvinula společně se svým manželem, významným malířem skla a pedagogem Janem Jankovcem a dnešních dnů je tato technologie světově ojedinělá. Ve své tvorbě uskutečnila i řadu projektů do architektury. Její umělecká tvorba je zastoupena v řadách sbírek muzeí a galerií v Čechách i v zahraničí. S manželem Janem má dvě dcery, které se také věnují umělecké tvorbě a učitelství.

V roce 1996 až 2003 působila jako odborná učitelka výtvarných předmětů na sklářské škole v Novém Boru, kde vychovala řadu významných umělců a sklářů, kteří působí nejen v regionu skla, ale i za hranicemi. Nyní, když dosáhla důchodového věku, je stále aktivní jak ve své sklářské tvorbě, tak v oblasti učitelství a snaží se předávat své mnohaleté zkušenosti dál, například vedením kurzů kresby a malby.

Zdroj: https://www.denik.cz/zena-praha/antonie-jankovcova-umelecka-vytvarnice-20170326.html

 

ODgwZW